Lithium PGS37

Energie vraagstukken

Het zal u duidelijk zijn, Nanoc Inspecties is niet alleen bekend met bouwzaken maar heeft een breed expertise veld waar u op kunt vertrouwen.  Daaronder behoren ook energie vraagstukken. Onze jarenlange ervaring hierin wordt steeds vaker ingezet omdat het steeds vaker voorkomt dat er wel word gebouwd maar de woningen niet in gebruik kunnen worden genomen omdat er geen energie beschikbaar is.  Per project zoeken we naar de beste oplossing om tijdelijk of permanente energie oplossingen te ontwikkelen. Samen met de gemeente, woning bedrijven en bouwondernemingen de zorgen we er voor dat nieuwbouw niet leeg of te blijven staan. Een juiste oplossing voor elk probleem zonder belemmeringen van het of grid zijn.

Gebouwen, Industrie & Brandveiligheid


Onze toezichthouders voeren al jaren taken uit als provinciaal toezichthouder, milieu en ook brandveilig gebruik toezichthouder. In complexe gebouwen of industrie. We voelen ons thuis bij complexe vraagstukken.

brandonderzoek nieuw stadion
Industrie
PGS37 elektrisch rijden

Goed of niet goed


Zeker wanneer we kijken naar de industrie dan is goed goed en niet goed een afkeur. Er is dan geen tussenweg. Met deze kennis en jarenlange ervaring beoordelen wij bouwwerken. Maar ook is er met de ontwikkelingen van elektrisch rijden al vaak een beroep gedaan op onze expertiese door bedrijven, brancheorganisaties of verzekeringsmaatschappijen. 


Toch weten we dat waar er mensen werken, er fouten kunnen worden gemaakt. Om deze reden communiceren we open en transparant om tijdens de werkzaamheden naast het vinden van een passende oplossing of medewerkers te trainen en te begeleiden. 


We gaan verder en kijken verder. 

Lithium batterijen
unsplash