NTA 8790 voor beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen gepubliceerd. Per 1-7-2024 is het voor gemeenten verplicht op de openbare gebouwen periodiek te laten inspecteren, te beginnen met een NUL meting. 

Nanoc Inspecties BV kan deze inspecties voor u uitvoeren en periodiek deze inplannen.


In november 2020 stortte een deel van het dak van het AZ-stadion in.De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft onderzoek gedaan naar die instorting. Naar aanleiding hiervan heeft de OvV aanbevolen om, voor publiek toegankelijke gebouwen uit de gevolgklasse 3, wettelijk verplicht te stellen dat de eigenaren periodiek onderzoek laten doen naar de constructieve veiligheid van het gebouw. Op basis hiervan is de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ ontwikkeld. Deze is op 4 oktober 2023 gepubliceerd.


BRON: NEN

Heeft u vragen over de NTA 8790 of wilt u een (nul) inspectie laten uitvoeren naar uw constructie?


Nanoc Inspecties staat u graag tewoord.