Horen
Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Woning objecten

Onze service

Geluidsinstallatie

Geluidsmetingen bij woningen

In het kader van het Bouwbesluit gelden er diverse geluideisen in woningen. Het gaat hierbij onder meer om bijvoorbeeld de luchtgeluid isolatie tussen woningen en de contactgeluid isolatie. Ook zijn er eisen aan installatie geluid en geluid van buiten.  We zien steeds vaker dat het toepassen van een Warmtepom leiden tot geluid klachten.


Bij nieuwbouw moet vooraf aangetoond worden dat door middel van voorzieningen voldaan kan worden aan het Bouwbesluit. Hierbij wordt met rekenmodellen vooraf berekend welke materialen gebruikt moeten worden om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit.


Helaas worden tegenwoordig vrijwel geen controle metingen verricht om te bepalen of de aannemer heeft gedaan wat in de rapporten staat en correct heeft uitgevoerd. Vroeger werden steekproefsgewijs 1 op de 20 woningen doorgemeten door de milieudienst (omgevingsdienst) of het ingenieursbureau van de gemeente.

Geluidoverlast


Een geluid onderzoek is niet alleen beperkt tot vastgoed. Ook technische installaties kunnen zeer goed worden beoordeeld op trillingen waarmee bron van het overlast van worden vastgesteld en gepaste maatregelen kunnen worden genomen. 


Nanoc Inspecties BV is gespecialiseerd in verschillende inspecties van woning objeten maar zijn niet tot alleen dit beperkt.

Man hoort vervelend geluid
Dame zit in gras en luistet muziek

Inspectie schept duidelijkheid


Nanoc Inspecties BV, uw onafhankelijke inspecteur