Warmtebeeld 

InspectiesWarmetebeeld inspectie 2
Warmtebeeldd inspecties 3

Energie verlies


Met een warmtebeeld inspectie op vastgoed brengen we energie verliezen direct in kaart. Niet alleen kunnen we vaststellen waar er energie verloren gaat aan de buitenzijden van het gebouw maar ook binnen kunnen we koude bruggen herkennen, waarmee u de juiste maatregelen kunt nemen om wamte verlies in te beperken. Steeds vaker wordt deze techniek ingezet om gebouwen en technische installaties te inspecteren. 

Op warmte verliezen, zoals hierboven omschreven maar ook zeker op oververhitting, zoals bijvoorbeeld bij elektrische installaties.

Onze service

Energie kosten zijn op dit moment erg hoog maar wanneer u goed terug kijkt naar het verleden worden we al jaren gewaarschuwd door de overheid en Gemeenten om iets te doen aan ons energie verbruik. Niet alleen door minder te gebruiken maar ook door zelf energie op te wekken, waar dat mogelijk is. We ervaren dat met steeds meer zonnepanelen ook problemen ontstaan door brand op daken. 

Veelal is ondeugdelijke montage of materialen de reden van brand op daken.


Met onze ervaring en opleidingen weten we waar we op moeten letten en zien we een snelle toename van Thermografische inspecties op zonnepanelen, waarmee wij op voorhand al kunnen vaststellen dat er zogenaamde "hotspots" zijn, welke tot een brand kunnen leiden. 

Nanoc Inspecties BV werkt hiervoor in opdracht van Gemeenten, verzekeringsmaatschappijen en grote vastgoed eigenaren. 

Warmtebeeld inspectie 5

Bewustwoording


Juist nu doordat de energieprijzen schrikbarend zijn gestegen worden burgers en bedrijven zich steeds meer bewust van de nut en noodzaak om energie te besparen. 

Met de wamrtebeeld inspecties brengen we haarscherp in beeld waar de problemen zich bevinden en kunnen we u laten zien waar u maatregelen kunt nemen om energiekosten te besparen.


Ook wanneer het een nieuw gebouw betreft zien we als specialisten de noodzaak om een goed beeld te hebben van de energie prestaties van een gebouw. 

Warmtebeeld meetspparatuur
Warmte inspectie
Meet apparratur

Technische Installaties


Een Thermografisch onderzoek is niet alleen beperkt tot vastgoed. Ook technische installaties kunnen zeer goed worden beoordeeld op oververhitting waarmee enstige schade kan worden voorkomen. 


Zeker in de industrie waar het gevaar van

oververhitting  grote gevolgen kan

hebben worden warmtebeeld inspecties

veelvuldig toegepast en zijn we bij

Nanoc Inspecties dus niet  alleen

beperkt tot de vastgoed wereld. 

Inspectie schept duidelijkheid


Nanoc Inspecties BV, uw onafhankelijke inspecteur