Ook onder de Wet Kwaliteitsborging Bouw

PAllet stellingen

Onder  gevolgklasse 1

Per 1 januari 2024 is er een ommezwaai gekomen in het bouwen en vergunningen. Geen WABO maar WKB. Wat wat gaat dat voor u betekenen? 


Daar waar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet de gemeente toezicht houdt op deze bouwwerken zal per 1-1-2024 de onafhankelijke en gecertificeerde Kwaliteitsborger dat moeten doen. 


Aan de gemeente betaald u dan ook alleen nog maar de leges voor de Omgevingsvergunning.


Gerobotiseerd magazijn


We zien dan ook steeds vaker dat onze jarenlange kennis en ervaring in de industrie gevraagd worden. Vraagstukken over brandveiligheid, opslag gevaarlijkse stoffen PGS15 en PGS37 in combinatie met Kwaliteitsborging Bouw bereiken ons 0mdat we in de directe omgeving van de Europoort en Maasvlakte zijn gevestigd.


Wet Kwaliteitsborging ook voor de industrie verplicht wanneer er stellingen hoger dan 8,5 meter worden geplaatst. 

Voor advies en informatie

Niet alleen vallen deze bouwwerken onder de WKB maar ook onder de Omgevingswet, welke per 1-1-24 inwerking is getreden. 

 

Het bouwen van stellingen is niet  vergunningsvrij voor noch de Omgevingsplan activiteit, noch voor het BBL.


Artiekel 2.17 van het BBL omschrijft dat in deze bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen.

Nanoc Inspecties BV helpt u graag met het duidelijk maken van uw verplichtingen en de kansen die er zijn.